Dobaan Homebuilder

แบบบ้าน

Grow Series

แบบบ้านราคา 2-3 ล้านบาท บ้านหลังอบอุ่น กะทัดรัด
ลงตัวกับการอยู่อาศัย เพื่อความสุขที่พอดีกับชีวิตครอบครัว

Kiro House Minimal Japanese Style

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

130 ตร.ม.

ราคา

2.63 ล้านบาท

Minimal Nordic House

3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

202 ตร.ม.

ราคา

2.86 ล้านบาท

Modern Loft House

2 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

1 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

105.47 ตร.ม.

ราคา

2.45 ล้านบาท

Modern Luxury House

3 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

185 ตร.ม.

ราคา

2.99 ล้านบาท

Modern Minimal House

2 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

1 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

136 ตร.ม.

ราคา

2.71 ล้านบาท

Modern Minimum House

3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

125 ตร.ม.

ราคา

2.36 ล้านบาท

Modern Neutral & Elegant House

2 ห้องนอน

3 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

132 ตร.ม.

ราคา

2.87 ล้านบาท

Muji Wooden House

3 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

158.7 ตร.ม.

ราคา

2.65 ล้านบาท

White Modern House

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

2 ที่จอดรถ

พื้นที่ใช้สอย

136 ตร.ม.

ราคา

2.64 ล้านบาท