Dobaan Homebuilder

DoBaan Group

Archives: DB Series

บทความทั้งหมด

所有文章

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมอล บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-017 | Muji Garden House

Bloom Series
บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านชั้นเดียว บ้านสไตล์ญี่ปุ่น บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-009 | Modern Evergreen Japanese House

Bloom Series
บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านสองชั้น สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-010 | Casa Modern House

Bloom Series
แปลนบ้าน บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านสองชั้น สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-018 | Contemporary Wind House

Bloom Series
บ้านสไตล์อังกฤษ บ้านชั้นเดียว บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-016 | Hillside Cottage House

American Cottage Style
บ้านสไตล์ญี่ปุ่น บ้านญี่ปุ่น บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-011 | Kiro House Minimal Japanese Style

Grow Series
บ้านสไตล์ญี่ปุ่น บ้านชั้นเดียว บ้านมินิมอล บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-003 | Minimal Japanese House

Bloom Series
บ้านสไตล์มินิมอล บ้านสองชั้น บ้านมินิมอล บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-004 | Minimal Nordic House

Grow Series
บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านสองชั้น บ้านทรงกล่อง สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-008 | Modern Cube House

Bloom Series
บ้านสไตล์โมเดิร์น บ้านชั้นเดียว บ้านสไตล์ลอฟต์ บ้านสวน สร้างบ้านเชียงใหม่ แบบบ้าน ดูบ้าน Dobaan

DB-019 | Modern Loft House

Grow Series