DoBaan Group

ทุกเรื่องบ้าน
ให้ ‘ดูบ้าน’ ดูแล

DOBAAN BY YOUR SIDE

ทุกปัญหาเรื่องบ้าน มี ‘ดูบ้าน’ เคียงข้างคุณ

เราพร้อมรับฟังและคลายความกังวัลทุกปัญหาเรื่องบ้านและที่พักอาศัย
ให้คุณได้ใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีความสุขในพื้นที่ที่คุณเลือก ให้ทุกวันเป็นเหมือนวันแรกที่คุณย้ายเข้าบ้าน

ลงทะเบียนแจ้งซ่อม/ปัญหาร้องเรียน

ทุกปัญหาเรื่องบ้านให้เราคลายความกังวล ดูบ้านพร้อมบริการซ่อมบำรุงบ้าน ซ่อมแซม
และปรับปรุงจุดต่าง ๆ ในบ้านให้สามารถใช้สอยได้ดังเดิม เพื่อให้ทุกการอยู่อาศัยสุขไม่มีสะดุด