DoBaan Group

เปิดรับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ทำเลเชียงใหม่
โดย “ ดูบ้าน กรุ๊ป “

“ ฝากขายที่ดินกับเรา “

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับซื้อที่ดินทำเลเชียงใหม่ เสนอขายที่ดินกับเราง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลหรือติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดย ดูบ้าน กรุ๊ป จำกัด

เอกสารประกอบการยื่นฝากขาย

รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
บัตรประจำตัวประชาชน
รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
ทะเบียนบ้าน
รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
สำเนาโฉนด (นส.3ก.),
กรรมสิทธิ์ห้องชุด
รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์/ที่ดิน
รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
แผนที่

ขั้นตอนการฝากขายที่ดิน

รับซื้อที่ดิน เสนอขายที่ดิน ที่ดินเชียงใหม่
  1. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดขายทำสัญญาฝากขาย
  3. บริษัทนำไปโพสต์ขายทางช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการทำการตลาด
  4. พาลูกค้าเข้าชมบ้าน/ที่ดินรวมถึงการทำเรื่องเอกสารต่าง ๆ หากเกิดการซื้อ-ขาย
  5. เจ้าของที่ดินรอรับเงินได้เลย