DoBaan Group

ทุกเรื่องบ้าน

ให้ ‘ดูบ้าน’ ดูแล

Design Your Happiness

‘แบรนด์ดูบ้าน’ ออกแบบความสุขในสไตล์คุณ

แบรนด์ดูบ้าน เราตั้งใจเป็นผู้ส่งมอบความสุขที่ยั่งยืนในการอยู่อาศัย
ผ่านงานออกแบบที่ดีไซน์ให้ตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยในทุก Generation

Ownership

สร้างสรรค์ผลงานและบริการด้วยหัวใจ
โดยมีมุมมองจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของในงาน
ที่เข้าใจในทุกความต้องการของ ‘ผู้อยู่อาศัย’

Respect

เปิดกว้างให้ทุกความเป็นไปได้
ให้เกียรติและเคารพต่อความคิด ความแตกต่าง
พร้อมมุ่งหาจุดตรงกลางที่สมดุลกับ
สิ่งที่สรรค์สร้างได้จริงและสิ่งที่คุณปรารถนา

Integrity

ทำด้วยใจจริง ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อส่งมอบความสุขที่จับต้องได้จริง
ทั้ง ณ ปัจจุบัน จวบจนถึงอนาคต
โดยถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่ยั่งยืนของเรา

Idealistic

มองให้ไกลกกว่าที่คุณเห็น ปรับปรุงและพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่อาจเกิดขึ้น
โดยนำเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมมาปรับใช้
เพื่อรองรับการผันเปลี่ยนของอนาคต

บรรยากาศดูบ้าน