DoBaan Group

ทุกเรื่องบ้าน
ให้ ‘ดูบ้าน’ ดูแล

“ ดูบ้าน กรุ๊ป ปรึกษาซื้อบ้าน สร้างบ้าน กับผู้เชี่ยวชาญของดูบ้าน ”

เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย ให้คำแนะนำเรื่องการกู้ซื้อบ้าน และช่วยดำเนินเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทุกขั้นตอน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ซื้อบ้าน

สร้างบ้าน

DoBaan Home Partner

ผู้ช่วยในการ ซื้อบ้าน สร้างบ้าน ให้คุณได้บ้านในฝันที่ตรงใจเอกสารผ่านง่าย ทุกขั้นตอน

“ ดูบ้าน เข้าใจฝันของทุกคนที่อยากมีบ้าน พร้อมให้คำแนะนำด้านการออกแบบก่อสร้าง
รวมทั้งวางแผนเรื่องงบประมาณ และการยื่นสินเชื่อ ด้วยทีมสถาปนิก, วิศวกร และ Property
Consultant ซึ่งพร้อมจะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้บ้านในฝันอย่างใจหวัง ”

พัฒนาโครงการ

สินเชื่อธนาคาร

Achieve Your Goal

“บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับ
พัฒนาโครงการแบบครบวงจร”

เป้าหมายของคุณให้เราช่วยพลักดัน ดูบ้าน กรุ๊ป เรา คือ ผู้เชียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
ที่พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการบริหารและคิดกลยุทธ์เพื่อให้ความสำเร็จของคุณเป็นไปได้

วิเคราะห์ข้อมูลตลาด

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ด้านกายภาพของทรัพย์สิน ประกอบกับข้อมูลภาพรวมตลาดโดยรอบพร้อมให้คำแนะนำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น ที่ดิน โรงแรม บ้าน อาคารพาณิชย์ และอื่น ๆ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

ศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เพื่อแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

นำเสนอแผนพัฒนาโครงการ

เขียนแผนการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ เวลา และลักษณะของ
ผลผลิตของโครงการ

บริหารงานขายของโครงการอสังหาฯ

รับบริหารงานขายโครงการบ้าน และโครงการอสังหาฯอื่นๆ
และเป็นที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ตลาดและงานขายทั้ง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์