DoBaan Group

“ดูบ้านเพื่อสังคม ร่วมจุดประกายให้เกิดสังคมคุณภาพ”

ดูบ้านเพื่อสังคม บริษัทดูบ้าน กรุ๊ป จำกัด

ดูบ้าน ร่วมคืนความสุขสู่สังคม พัฒนาชีวิตของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและยากไร้
ผ่านแคมเปญเพื่อสังคม CSR

“ โครงการถุงนี้พี่ให้น้อง ”

ดูบ้าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความสุขและสร้างอนาคตของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลตามชายแดน
53 จังหวัดในประเทศไทย โดยร่วมกับเพจ ‘การเดินทางของปารวี’ มอบกระเป๋าเรียนพร้อมอุกปรณ์
การศึกษาให้กับเด็กๆ โดยเราเชื่อว่า เด็ก ๆ ทุกคนเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ และหวังว่าสิ่งเล็ก ๆ
ที่เราช่วยกันเติมเต็มในครั้งนี้ จะแต่งแต้มสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ดูบ้านเพื่อสังคม

ดูบ้าน กรุ๊ป เราปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณภาพ
ผ่านบริการด้านอสังหาฯ ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ให้เกิดคุณภาพชีวิตดีๆ ของผู้คน

“ ดูบ้านเติมสุขวัยฝัน ”

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆและคนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล
บริจาคของใช้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคจากพนักงานดูบ้านและคน
ทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

“ ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม ”